Velkommen til årsmøte 2019

Norsk Vinkelnerforening innkaller til årsmøte

Lørdag 2. februar 2019
Tid: 12:00  – 15:00
Sted: Brasserie Paleo, Rosenkrantz’ gate 1, Oslo

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og det er her medlemmene kan være med på å bestemme veien videre for foreningen. Etter møtet blir det muligheter for vin og mingling.

Agenda:

 1. Godkjenne møteinnkalling
 2. Velge møteleder og referent
 3. Velge to medlemmer til å signere referat og to medlemmer til å signere regnskap
 4. Presentasjon av NVFs partnere
 5. Gjennomgang av årsmelding for 2018
 6. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2018
 7. Behandle innkomne forslag
  7.1 Ref. årsmøte 2018: Endre dagens vedtekt §5-1-a til å også inkludere sommelierer med tittelen Certified fra Court of Master Sommeliers.
  7.2 Prosjektlederlønn
  Foreningen er tuftet på en frivillig innsats som hovedpunkt med unntak av styrehonoraret. Styrehonoraret er derimot med dagens aktivitetsnivå ikke bærekraftig over lang tid. Foreningen vokser og det gjør også arbeidsmengden.Forslaget til årsmøtet er å avklare finansieringsformer og tilrettelegge et regelverk for at definerte prosjekter vil kunne avlønnes etter nærmere avtale med styret. Forslaget forutsetter økonomisk bærekraftighet i forhold til foreningens finansielle status til enhver tid.
 8. Vedta medlemskontingent for 2020
  Styrets forslag er å holde medlemskontingenten på dagens nivå.
 9. Vedta styrehonorar 2019
  Styrets forslag er å holde styrehonorarene på dagens nivå, bortsett fra honoraret til Visepresident som settes ned fra kr. 12 000,- til kr. 10 000,-
 10. Vedta budsjett for 2019
 11. Valg
  Valgkomiteens innstilling ligger til grunn for valg.
  Følgende er på valg:
  Fungerende visepresident Trine Wiik-Lehmann
  Styremedlem Rossen Hristov
  Styremedlem Henrik Dahl Jahnsen
  Nytt styremedlem
  To varaplasser

Valgkomiteen består av:
Daniel Johansson epost
Marianne Tyldum epost

Se forøvrig Norsk Vinkelnerforenings vedtekter her

Husk at årsavgiften for 2019 må være betalt innen årsmøtet for å ha møte-, tale- og stemmerett.