Vi er glad for at du har lyst til å delta på vårt arrangement.

For at du skal kunne følge med på hva, hvor og når alt skjer under Vinarius Norsk Vinkelnermesterskap og Plaîmont Junior Wine Awards 2018 har vi laget en app. Denne installerer du enkelt ved å åpne linken under på din mobiltelefon.
NM & JWA App 2018

Har du husket å melde deg på NM-middagen? Ikke? Det kan du gjøre her!

Vi gleder oss til å se deg!

Hilsen fra styret i Norsk Vinkelnerforening