Innkallelse til ekstraordinært årsmøte – mandag 4. desember 2017 kl. 15.00

Nettsiden til Norsk Vinkelnerforening er utdatert og svært lite funksjonell.
Foreningen har behov for ny nettside som vil gjøre håndteringen av medlemmer, innbetalinger og utgående informasjon enklere enn i dag. En ny nettside laget på en platform som gjør at styret kan drifte den selv vil redusere driftutgifter og lette arbeidet i vesentlig grad.

Dato: 04.12.17
Tid: 15:00
Sted: Vintage Kitchen, Lakkegata 55, Oslo

Agenda:
1. Godkjenne møteinnkalling
2. Velge møteleder og referent
3. Velge to til å signere referatet
4. Behandle forslag fra styret:
Kjøpe og få på plass ny nettside innen 01.01.18

Fordeler ved etablering av nye nettsider:
– Kostnadsbesparende da styret kan stå for alt av endringer og oppdateringer
– God tilrettelegging for publisering av artikler
– Bedre medlemshåndtering med nye og effektive plu-ins på nettsiden
– Raskere og mer effektiv håndtering av påmeldinger til arrangementer
– Enklere for nye medlemmer å melde seg inn i foreningen
– Effektive og pålitelige betalingsløsninger

Utgifter til ny nettside går inn i budsjett 2018 og må således godkjennes av ekstraordinært årsmøte.

Ønsker du å delta på ekstraordinært årsmøte send mail til [email protected] for påmelding.

Fra vedtektene:
§ 8     Ekstraordinære årsmøter
§8-1 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

§8-2 Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte til medlemmene pr mail og ved kunngjøring på foreningens nettsted vinkelner.wpengine.com.

§8-3 Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.