Informasjon om yrket

Vinkelner (orig. fransk sommelier, av hunkjønnsform sommelière) er en kelner med ansvar for å finne fram til og servere vin, særlig på bedre restauranter. Vinkelneren har god kjennskap til hvilke viner som passer til hvilken type mat, og vil normalt også ha ansvaret for vinkjelleren

 

2000 år gammelt yrke
Allerede for 2000 år siden fikk romerske soldater sin daglige rasjon av vin. Forløperen til dagens sommelier ble brukt av romerne til å frakte vin ut til soldatene. Romerne var klar over at vin fra ulike områder hadde ulike kvaliteter, og gjennom planlegging og et nøye agronomisk arbeid etablerte de mange av Europas vinområder. Ca 650 år e.Kr. ble det etablert munkeklostre i Europa. Munkene viste stor forkjærlighet for vindruen og et spennende arbeide startet med å perfeksjonere vinmarkene. Munkene etablerte forløperne til mange av dagens mest anerkjente vinmarker.

 

Eksperter på mat og drikke
Ludvig den 14. var svært opptatt av kombinasjonen mellom mat og vin. Solkongen i Frankrike la dermed til rette for de første sommelierer. I tillegg til å kontrollere at vinen og maten var perfekt, ville også eventuelle forgiftningsforsøk bli oppdaget på et tidlig tidspunkt. Gjennom Ludvig den 14. ble kunsten å smake på vin utviklet og snart var sommelier etablert som en egen yrkesgruppe.

 

Norge har Europas beste skoler til din vinkelnerutdannelse
I moderne tid er sommelieren en av bedriftens mest betrodde medarbeidere, og fungerer som et bindeledd mellom kjøkkensjef, restaurantsjef, gjester og eiere. Sommelieren styrer vinkjelleren, innkjøp og salg av vin, vinmenyen/vinkartet, samt opplæring av andre ansatte på vin. Norge er aktiv i konkurranser både på nasjonalt, nordisk, europeisk og verdensmesternivå.

Grand Cru Partnere


Premier Cru Partnere


Cru Partnere


Alkoholfritt