NM 2002 runde 2 Foto Norsk Vinkelnerforening-8

Foran fra venstre: Signe Jensen (SoMe), Liora Levi (president), Trine Wiik-Lehmann (visepresident). Midtre rekke fra venstre: Terje Christensen (vara), Emelie Lindwall (logistikk), Henrik Dahl Jahnsen (medlemmer), Rossen Hristov (regnskap). Bakerst: Svein Lindin (teknisk), Espen Nersveen. Ikke tilstede: Heidi Iren Hansen (vara)