Drømmer du om å konkurrere internasjonalt? Bli en del av landslaget!

Norsk Vinkelnerlandslag (NVL) driftes av Norsk Vinkelnerforening (NVF) og er en treningsplattform for sommelierer som ønsker å konkurrere nasjonalt og internasjonalt.
Alle medlemmer av NVF som ønsker å drive med konkurranse kan søke om en plass på landslaget.

På landslaget legges det opp til både individuell trening og felles treningssamlinger.

Alle deltakere på landslaget må levere en personlig deltakererklæring der mål, ambisjoner og treningsbehov avklares. Deltakererklæringen drøftes med landslagsansvarlig Knut Espen Misje og et individuelt treningsopplegg blir utarbeidet. Det er et krav om gjennomføring og egeninnsats for at plassen på landslaget skal beholdes.


Nye regler for uttak til EM og VM

Historisk har Norgesmesterskapet vært arena for uttak til EM og VM, der vinneren det aktuelle året får plass på neste internasjonale mesterskap.
Fra og med 2020 blir det egne uttak for EM og VM.
Uttakene vil foregå på følgende måte:

  • I perioden mellom de internasjonale konkurransene foregår det en kontinuerlig uttakskonkurranse der NVF jevnlig gir deltakerne oppgaver som er relevant for slike konkurranser. Disse oppgavene må besvares skriftlig. Leveres ikke oppgaven innen satt tidsfrist mister kandidaten muligheten til å bli tatt ut til neste EM/VM.
  • Den enkelte deltaker får oppfølging og hjelp med sin trening i henhold til personlig ambisjons- og treningsavklaring og avtale med landslagsansvarlig. Egeninnsats må dokumenteres.
  • Det arrangeres to felles dager i året der ulike scenarioer relevant til konkurranse snakkes gjennom og trenes på. Avsluttes med en skriftlig test som teller i sammendraget om hvem som vinner plassen. Kandidatene betaler selv reise/opphold til disse samlingene.
  • I siste NM før EM/VM må kandidatene delta og resultatet her teller sammen med resultater fra tidligere oppgaver for å avgjøre hvem som får plassen. Resultat fra alle NM i perioden teller også.
Francesco Marzola vant Nordisk Mesterskap i 2018. Blir det deg neste gang?


Søk om plass

Alle som ønsker å være en del av landslaget i 2020 må sende inn personlig deltakererklæring til landslagsansvarlig innen 10.01.2020
Deltakererklæringen sendes pr epost. Trykk her.

Alle spørsmål en måtte ha rundt landslaget og konkurransedeltakelse kan også rettes til landslagsansvarlig på samme epost.