Velkommen til årsmøte 2018!

Dato: 03.02.18
Sted: Louise Restaurant, Aker Brygge
Tid: 13:00-15:00

Agenda for møtet:

1. Godkjenne møteinnkalling
2. Velge møteleder og referent
3. Velge to til å signere regnskap og to til å signere referat
4. Introduksjon av foreningens partnere
5. Behandle Norsk Vinkelnerforenings årsmelding
6. Behandle Norsk Vinkelnerforening regnskap for 2017 i revidert stand
7. Behandle innkomne forslag
7.1 Godkjennelse av nye skoler hvor bestått eksamen gir rett til medlemskap i NVF: Grythyttan, Gustibus, Vinkällan, Restaurantakademiet, Dansk Sommelierutdannelse og Vinakademiet. Også sommelierer med tittelen «Advanced» fra Court of Master Sommeliers
7.2 Forslag til vedtektsendringer
Se styrets forslag til nye vedtekter her
     Gjeldende vedtekter kan leses her
8. Fastsette medlemskontingent 2018 / 2019
9. Vedta styrehonorar for 2018
10.Vedta Norsk Vinkelnerforenings budsjett for 2018
11. Valg*. Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.

*Valg
President samt tre styreverv er på valg. Spørsmål angående valg rettes til valgkomiteen:
Marianne Tyldum Friis eller Daniel Johansson
Valgkomiteen står utenfor styret, og det er valgkomiteens innstilling som legges til grunn for valg.

Påmelding til årsmøtet gjøres her.

Spørsmål ang. årsmøtet rettes til: [email protected]

Vel møtt!

Mvh,
Styret i Norsk Vinkelnerforening