Velkommen til årsmøte!

Norsk Vinkelnerforening innkaller til årsmøte

Søndag 1. mars 2020
Tid: 12:00  – 15:00
Sted: Brasserie Paleo, Rosenkrantz’ gate 1, Oslo

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og det er her medlemmene kan være med på å bestemme veien videre for foreningen. Etter møtet blir det muligheter for vin og mingling.

Agenda:

 1. Godkjenne møteinnkalling
 2. Velge møteleder og referent
 3. Velge to medlemmer til å signere referat og to medlemmer til å signere regnskap
 4. Presentasjon av NVFs partnere
 5. Gjennomgang av årsmelding for 2019
  Årsmelding legges frem på møtet.
 6. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2019
  Regnskap legges frem på møtet.
 7. Behandle innkomne forslag
  Ingen inkomne forslag.
 8. Vedta medlemskontingent for 2021
  Styrets forslag er å holde kontingenten på dagens nivå.
 9. Vedta styrehonorar 2020
  Styrets forslag er å øke honorar til Visepresident til kr. 20 000,-
  Øvrige honorarer holdes på dagens nivå.
 10. Vedta budsjett for 2020
  Budsjett legges frem på møtet.
 11. Valg
  Valgkomiteens innstilling ligger til grunn for valg.
  Følgende roller er på valg:
  President – Liora Levi ønsker gjenvalg
  Styremedlem – Svein Lindin ønsker gjenvalg
  Styremedlem – Emelie Lindwall ønsker gjenvalg
  Nytt styremedlem – Espen Nersveen instilles som nytt styremedlem

  Varamedlemmer
  Terje Christensen ønsker gjenvalg
  Heidi Iren Hansen instilles som nytt varamedlem


  Velge valgkomité.

Valgkomiteen har bestått av:
Daniel Johansson epost
Marianne Tyldum epost

Se forøvrig Norsk Vinkelnerforenings vedtekter her

Husk at årsavgiften må være betalt for å ha møte-, tale- og stemmerett.