Årsmøte 2023

Styret i Norsk Vinkelnerforening inviterer til digitalt årsmøte 2023

Dato:
Søndag 12. mars 2023

Tidspunkt:
kl. 14.00

Agenda

1. Godkjenne møteinnkalling
2. Velge møteleder og referent
3. Velge to til å signere regnskap og to til å signere referat
4. Presentasjon av NVFs partnere
5. Gjennomgang av årsmelding for 2022
6. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2022
7. Behandle innkomne forslag
8. Fastsette medlemskontingent for 2024
9. Vedta styrehonorar for 2024
10. Vedta Norsk Vinkelnerforenings budsjett for 2023
11. Valg

Har du forslag til årsmøtet?

Send ditt forslag til [email protected]

Frist for innkomne forslag:
19. februar 2023

Link til årsmøtet samt fullstendig saksliste
sendes ut til alle medlemmer i forkant av møtet