Årsmøte 2022

Styret i Norsk Vinkelnerforening inviterer til digitalt årsmøte 2022

Dato: Søndag 6. mars 2022
Tidspunkt: kl. 13.00

Agenda

 1. Godkjenne møteinnkalling
 2. Velge møteleder og referent
 3. Velge to til å signere regnskap og to til å signere referat
 4. Presentasjon av NVFs partnere
 5. Gjennomgang av årsmelding for 2021
 6. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2021
 7. Behandle innkomne forslag
  •  Øke styrehonorar for styremedlemmer til kr. 10.000,-
  • Hvordan gjøre et medlemskap verdt det for «distrikts-sommelierene»?
 8. Fastsette medlemskontingent for 2023
 9. Vedta styrehonorar for 2022
 10. Vedta Norsk Vinkelnerforenings budsjett for 2022
 11. Valg – Følgende er på valg:
  • President: Liora Levi
  • Styremedlem: Emelie Lindwall
  • Styremedlem: Espen Nersveen
  • Styremedlem: Svein Lindin
  • Vara: Heidi Iren Hansen
  • Vara: Dagfinn Galdal